Intermediair

Vanaf 1 januari 2012 zal voor de advisering van collectief en dga pensioen in de tweede pijler een nieuwe WFT-vergunning moeten worden aangevraagd door intermediairs. Naast de zwaardere opleidingseisen zal de AFM eisen gaan stellen aan de bedrijfsvoering van de pensioenadviseurs. Pensioen zal in de toekomst geen bijproduct meer zijn. Voor intermediairs die geen vergunning willen/kunnen krijgen biedt Pensioengroep Zuid de oplossing.

Wiij zorgen voor de advisering, implementatie en beheer van lopende en nieuwe pensioencontracten bij de werkgever voor het intermediair. Hiernaast verzorgen wij tevens de communicatie richting werknemers. Voor deze dienstverlening betaalt de werkgever een vergoeding voor het advies en de implementatie van de regeling.

Onze werkzaamheden:

- Checken van uw pensioendossiers (opbouw conform leidraad AFM).
- AFM-proof maken van uw pensioendossiers.
- Beheer van uw pensioenportefeuille.

Onze aanpak:

1. Opstellen samenwerkingsovereenkomst.
2. Inventarisatie lopende pensioendossiers.
3. Inplannen bezoeken klanten.
4. Uitleg werkwijze aan uw klanten.
5. Opstellen adviesopdracht tussen Pensioengroep Zuid en uw klant.
6. Overdracht pensioenportefeuille.
7. Jaarlijks gezamenlijk bezoeken van uw klanten. 

Uiteindelijk doel: behoud van uw klanten en focus op uw core business.

Doel

  • Behoud van uw klanten
  • Focus op uw core business
  • Professionele aanpak beheer
  • U blijft adviseur voor de schadeverzekeringen
  • Aansprakelijkheidsrisico's beperken