Nieuws

ABP bang voor draconische verlaging pensioenen

Pensioenfonds ABP moet zijn pensioenen de komende 2 jaar met 14,5 procent verlagen, als de rekenrente niet wordt aangepast. Dat staat in een interne notitie van het fonds.

"De vraag is of de minister door de bocht gaat voor dit geweld van het ABP", zegt pensioendeskundige Emilie Schols op BNR. "Maar ik denk dat hij wel iets gaat doen aan de rekenrente, want het ABP is natuurlijk een machtige partij."

Somberste scenario

Het ABP laat wel weten dat een verlaging van 14,5 procent het meest sombere scenario is. Het zou gaan om 0,5 procent korting in 2013 en 14 procent in 2014. Ook moeten de pensioenpremies fors omhoog als de rekenrente zo laag blijft als nu.

"Je moet de marktrente hanteren bij het waarderen van je verplichtingen en als de marktrente laag is, zijn je verplichtingen heel hoog", legt Schols uit aan BNR's Mark Beekhuis. In het ergste geval moeten de premies met maar liefst 25 procent omhoog.

Extreem lage rekenrente

De overheid hanteert allerlei regels om te bepalen of pensioenfondsen ook in de verre toekomst aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Een belangrijke rol daarbij speelt de rente waarmee ze moeten rekenen. Deze is door de eurocrisis extreem laag.

Daardoor dreigen niet alleen bij het ABP, maar ook bij veel andere pensioenfondsen drastische kortingen. De fondsen dringen dan ook al geruime tijd bij Kamp aan op een aanpassing van het rentepercentage. "Er zijn ook economen die zeggen dat je dat maar niet moet doen, omdat de huidige rente gewoon de rente is waarmee je moet rekenen. Dat is gewoon de realiteit", zegt Schols.

Beslissing in september

De woordvoerder van Kamp zegt dat de minister waarschijnlijk in september een knoop doorhakt. Een eventuele aanpassing van de rekenrente mag niet ten koste gaan van de belangen van de jongere generatie, benadrukt hij.

De pensioenfondsen moeten ook in de toekomst hun verplichtingen kunnen blijven nakomen. Kamp houdt bij zijn besluit ook rekening met een mogelijke aanpassing van de rekenrente voor verzekeraars door de Europese Unie. De minister waarschuwde vorige week nog dat de Nederlandse pensioenen in gevaar dreigen te komen door plannen van de Europese Commissie.

Bron: www.bnr.nl


Zie ook het nieuwsarchief: