Nieuws

Begrotingsakkoord: gevolgen voor pensioen

Na het mislukken van het Catshuisoverleg is in twee dagen tijd een begrotingsakkoord door VVD, CDA, D66, Groen Links en ChristenUnie gesloten. Op 26 april 2012 is dit akkoord door de Tweede Kamer aangenomen en al verwerkt in het Stabiliteitsprogramma voor de Europese Commissie. Enkele van deze maatregelen zijn de volgende.

De AOW-leeftijd wordt sneller verhoogd dan in het pensioenakkoord was afgesproken. Een eerste stap zal al in 2013 worden gezet, door de AOW-leeftijd in dat jaar met 1 maand te verhogen. In de jaren daarna zal de AOW-leeftijd – in grotere stappen - verder worden verhoogd. Dit leidt ertoe dat uiterlijk in 2019 de pensioengerechtigde leeftijd van 66 wordt bereikt, en uiterlijk in 2024 een leeftijd van 67. Een overgangsregeling kan de omvang van de inkomensgevolgen beperken voor mensen die weinig mogelijkheden hebben om het verlies te compenseren. Daarna wordt de AOW-leeftijd aan de levensverwachting gekoppeld.

In 2014 zal de pensioenleeftijd voor aanvullende pensioenen worden verhoogd naar 67 jaar. Deze maatregel is geen wijziging ten opzichte van het huidige wetsvoorstel. In aanvulling op de verhoging op de richtleeftijd, worden de fiscaal maximale opbouwpercentages voor het aanvullend pensioen neerwaarts aangepast.

Het beschikbare budget voor regelingen ouderenparticipatie/scholing en vitaliteitsparen wordt beperkt.

Bron: www.aegon.nl

Zie ook het nieuwsarchief: