Nieuws

Besluit vermindering pensioenaanspraken dga (afstempelen)

Op 18 maart 2013 zijn in onderstaand besluit de definitieve spelregels gepubliceerd wanneer een dga zijn pensioenaanspraken mag afstempelen. Dit eenmalig afstempelen mag alleen op de pensioeningangsdatum. Is de pensioenuitkering al ingegaan op 1 januari 2013 dan mag tot en met 31 december 2015 alsnog gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid tot afstempelen. Dit zijn in het kort de belangrijkste voorwaarden:

  • Er is sprake van een dekkingsgraad van 75% of lager. Dekkingsgraad is de waarde in het economische verkeer van de activa atgezet tegen de fiscale waarde van de pensioenverplichting en de waarde in het economische verkeer van de overige passiva (evenredige toerekening).
  • De onderdekking is veroorzaakt door reële ondernemings- en/of beleggingsverliezen. Let op bij winstuitdelingen!
  • De pensioenaanspraken worden verminderd met ten hoogste het bedrag dat noodzakelijk is om de genoemde dekkingsgraad van de fiscale waarde van de pensioenverplichting op 100% te stellen.
  • De vermindering van de pensioenverplichting behoort tot de belastbare winst van de desbetreffende bv.

Lees verder: besluit 18 maart 2013.

Het is jammer dat de dekkingsgraad niet wordt gebaseerd op de commerciële waarde van de pensioenverplichting. Nu wordt de suggestie gewekt dat als de activa maar gelijk zijn aan de fiscale pensioenvoorziening (en de dekkingsgraad gelijk is aan 100%) er voldoende vermogen aanwezig is. Dit is helaas niet het geval. Door de lage rente, de toegenomen levensverwachting en indexatie zit er een groot gat tussen de fiscale en commerciële voorziening. 

Wilt u meer weten even de pensioenmogelijkheden van de dga neem dan contact met ons op.

Zie ook het nieuwsarchief: