Nieuws

De pensioenregeling van de dga

Dit jaar is een goed moment om eens kritisch te kijken naar de pensioenregeling van de dga. In elk geval moet vanaf 1 januari 2014 de pensioenleeftijd van 65 jaar naar 67 jaar. Hierdoor wordt het jaarlijkse opbouwpercentage verlaagd. Wat speelt er nog meer: 

  • Het opbouwsysteem: de meeste regelingen gaan uit van het eindloonsysteem. Dit is duur omdat er bij een salarisstijging wordt teruggerekend vanaf de datum indiensttreding. Mogelijk is het interessant om over te stappen op een middelloonsysteem (een salarisstijging wordt alleen meegenomen voor de toekomstige pensioenopbouw) of een beschikbare premiesysteem (er wordt alleen een jaarlijkse pensioenpremie toegezegd). Door over te stappen ontstaat een lastenverlichting t.o.v. het eindloonsysteem. 
  • De pensioengrondslag: mocht het totale pensioeninkomen (AOW plus opbouw in de bv) boven de 2e belastingschijf uitkomen dan wordt dit deel belast met 42%. Beperkt dus de pensioenopbouw als het belast pensioeninkomen hoger is dan € 33.363,-. Tot € 33.363,- bedraagt de gemiddelde belastingdruk 21,60%. Het is mogelijk te stoppen met pensioenopbouw (premievrij maken) of om een maximaal pensioengevend salaris op te nemen in de pensioenovereenkomst. 
  • Het partnerpensioen: standaard wordt er een partnerpensioen toegezegd. De bv is vervolgens verplicht om bij overlijden van de dga een levenslang partnerpensioen uit te keren. Bij overlijden voor de pensioendatum is het niet toegestaan hiervoor een voorziening te vormen terwijl het aanzienlijke bedragen kan gaan. Er zijn dan ook 2 opties: haal het partnerpensioen bij vooroverlijden uit de pensioenovereenkomst of sluit een risicoverzekering zodat de bv over voldoende  liquiditeiten beschikt om het partnerpensioen levenslang te kunnen uitkeren. 

Het doel is om de pensioenopbouw aan te passen aan de wensen van de dga. Uitgangspunt van ons advies is dan ook een uitgebreide inventarisatie van deze wensen. Vervolgens bekijken wij of de huidige regeling past bij deze wensen. Daar waar nodig passen wij de regeling aan. Wilt u meer weten over onze aanpak neem dan contact met ons op.
 

Zie ook het nieuwsarchief: