Nieuws

De rechtbank oordeelt dat vordering tot verdeling van pensioenrechten is verjaard op grond van artikel 3:306 BW.

Uitspraak rechtbank Leeuwarden 24 oktober 2012

Partijen zijn op 17 januari 1964 in algehele gemeenschap van goederen met elkaar gehuwd. Dit huwelijk is op 28 mei 1984 ontbonden door inschrijving van het echtscheidingsvonnis in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand. In de notariele akte is vastgelegd dat partijen de pensioenaanspraken onverdeeldheid houden. De eiseres meent recht te hebben op de helft van de tot aan de echtscheidingsdatum opgebouwde pensioenaanspraken. De gedaagde voert aan dat er sprake is van verjaring. De rechtbank stelt vast dat er sprake is van verjaring door verloop van 20 jaar (vanaf inschrijving echtscheiding op 28 mei 1984). 

Lees de volledige uitspraak: http://bit.ly/Q1puez

Bron: www.rechtspraak.nl

Zie ook het nieuwsarchief: