Nieuws

Grondslagen individuele waardeoverdracht 2013

Bijgevoegd tref je de grondslagen en factoren van individuele waardeoverdrachten aan. Zoals je ziet bedraagt de rekenrente 2,432%. Dit is lager dan de rekenrente van 3% in de meeste pensioencontracten (verzekerde middelloonregeling) bij verzekeraars. Bij een inkomende individuele waardeoverdracht ontvang je als werkgever een koopsom, bij een uitgaande individuele waardeoverdracht moet je als werkgever bijbetalen! Gaat er een werknemer uitdienst (en er is sprake van een verzekerde middelloonregeling) dan kun je geconfronteerd worden met een bijbetaling.

Er zijn pensioenfondsen die de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2013 verhogen naar 66 of 67 jaar. De tabellen voor deze situatie worden op 21 december 2012 gepubliceerd.

Grondslagen 2013

Factoren 2013

Zie ook het nieuwsarchief: