Nieuws

Opbouwpercentages en staffels bij pensioenleeftijd 67 jaar

Momenteel is het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanhangig bij het parlement (kamerstukken 33 290). Dit wetsvoorstel brengt tot uitdrukking de uitkomst van de AOW- en pensioenmaatregelen uit het gesloten Begrotingsakkoord. Na aanvaarding van het wetsvoorstel zal de fiscale pensioenrichtleeftijd in 2014 worden verhoogd naar 67 jaar en wordt de jaarlijkse opbouwruimte beperkt tot ten hoogste 1,9% voor regelingen gebaseerd op het eindloonstelsel en ten hoogste 2,15% voor regelingen gebaseerd op het middelloonstelsel. Wat is het effect van de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar en de voorgenomen beperking van de jaarlijkse opbouwruimte voor de door de belastingdienst gepubliceerde premiestaffels, zoals deze laatstelijk zijn opgenomen.

Het antwoord van het CAP:

http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_12-005.htm

Momenteel is het wetsvoorstel Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd aanhangig bij het parlement (kamerstukken 33 290). Dit wetsvoorstel brengt tot uitdrukking de uitkomst van de AOW- en pensioenmaatregelen uit het gesloten Begrotingsakkoord. Na aanvaarding van het wetsvoorstel zal de fiscale pensioenrichtleeftijd in 2014 worden verhoogd naar 67 jaar en wordt de jaarlijkse opbouwruimte beperkt tot ten hoogste 1,9% voor regelingen gebaseerd op het eindloonstelsel en ten hoogste 2,15% voor regelingen gebaseerd op het middelloonstelsel. Moet na het invoeren van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd in een pensioenregeling van een werknemer die na 1949 is geboren altijd een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar of ouder worden opgenomen?

Het antwoord van het CAP:

http://www.belastingdienstpensioensite.nl/VA_12-004.htm

 

 

 

Zie ook het nieuwsarchief: