Nieuws

Pensioenbetaling bv is onttrekking

Uitspraak gerechtshof Leeuwarden 23 april 2013

De uitvoering van een pensioen voor de directeur grootaandeelhouder (DGA) in eigen beheer is complex. Dit wordt ondermeer veroorzaakt door verschillen in de waardering die de fiscus en boekhoudregels eisen. En dan kunnen er wel eens fouten ontstaan die de BV later wil corrigeren. Het Gerechtshof Leeuwarden deed onlangs een uitspraak waarin zij die correctie aanmerkte als uitdeling aan de DGA.

In 2006 corrigeren partijen de waardeoverdracht. In dat geval gaan zij wel uit van de waarde in het economische verkeer. Naar onze mening terecht. Vreemd dat de rechter de inspecteur in het gelijk stelt dat hier sprake is van een onttrekking in plaats van een correctie van een eerder gemaakte fout. Wellicht was de conclusie van de rechter anders geweest als de BV's de correctie hadden laten plaatsvinden in het jaar van de overdracht. Maar de vraag is of de Werk BV hier veel baat bij zou hebben. Een deel van de extra storting had betrekking op stijging van lonen en prijzen in de toekomst. Die moet de Werk BV activeren op haar balans. Pas als de stijging zich daadwerkelijk voordoet kan de Werk BV dit ten laste van de fiscale winst afboeken.

Lees de volledige uitspraak: http://bit.ly/12d4v9M.

Bron: www.rechtspraak.nl en www.aegon.nl

 

Zie ook het nieuwsarchief: