Nieuws

Persbericht over verhoging AOW-leeftijd en wijziging Witteveenkader

Het ministerie van SZW meldt dat de AOW-leeftijd op 1 januari 2013 met een maand wordt verhoogd. In de jaren daarna gaat de AOW-leeftijd verder in stapjes omhoog totdat die in 2019 66 jaar is en in 2023 67 jaar. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Daarnaast wijzigt ook het zogenoemde Witteveenkader.

Het wetsontwerp van minister Kamp is, mede namens de staatssecretaris van Financiën, voor advies naar de Raad van State gestuurd en wordt openbaar na indiening bij de Tweede Kamer.

De snellere verhoging van de AOW-leeftijd is het gevolg van afspraken die het kabinet met de Tweede Kamerfracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie heeft gemaakt in het begrotingsakkoord 2013.

Gevolgen voor pensioenakkoord 2011

Met het naar voren halen van de verhoging van de AOW-leeftijd vervalt een aantal maatregelen uit het pensioenakkoord dat het kabinet in juni 2011 met sociale partners had gesloten.

Het pensioenakkoord bevatte ook afspraken over het aanvullend pensioen. In dat kader zal Kamp op korte termijn de Tweede Kamer een hoofdlijnennotitie aanbieden over het nieuwe FTK.

Witteveenkader aangepast

Het Witteveenkader - de fiscale regels voor het aanvullend pensioen - wordt als gevolg van de verhoging van de AOW-leeftijd ook gewijzigd. De pensioenrichtleeftijd gaat naar 67 jaar in 2014. De opbouwpercentages gaan in 2014 van jaarlijks 2 naar 1,9 procent (eindloonregelingen) of van 2,25 naar 2,15 procent (middelloonregelingen). Dit levert de overheid structureel extra belastinginkomsten op. Opgebouwde pensioenrechten blijven intact. Het nieuwe regime gaat in vanaf 2014. Deelnemers bouwen vanaf dat moment jaarlijks minder nieuwe rechten op.

Bron: Ministerie van SZW

Zie ook het nieuwsarchief: