Nieuws

Stamrechtproject Belastingdienst belastingjaar 2013

De belastingdienst heeft tijdens een pilot in Noord-Brabant geconstateerd dat het fiscaal slecht is gesteld met stamrecht-bv’s. Er is van alles mis volgens de belastingdienst:

  • Er zijn leningen verstrekt aan de DGA die niet kunnen worden terugbetaald.
  • Stamrechtovereenkomsten worden niet nageleefd. Overeengekomen oprentingspercentages (soms  wel 7 of 8%) worden genegeerd.
  • Er is sprake van een structurele onderdekking.

Deze misstanden kunnen leiden tot de conclusie dat feitelijk sprake is van afkoop en dat het stamrecht in één keer wordt belast. Er vindt dan ook nog vermeerdering van de belastingheffing plaats met 20% revisierente. 

De belastingdienst heeft nu de taak op zich genomen om de misstanden te gaan bestrijden en is daarom een stamrechtproject gestart. Een speciale taskforce is in het leven geroepen om in heel Nederland stamrecht-bv’s te controleren. Het doel van het stamrechtproject is:

  • Stamrecht-bv’s tot een zodanig beleid aanzetten dat zij aan hun toekomstige verplichtingen kunnen voldoen, zowel maatschappelijk als fiscaal.
  • Voorkomen tegenvallende inkomensvoorziening DGA of nabestaanden.
  • Reduceren belastingderving.
  • Betere advisering.

Vergelijkbare problemen spelen bij pensioen-bv’s. Als je twijfelt aan de fiscale status van je stamrecht-bv of pensioen-bv kun je met het dossier naar de belastingdienst. De belastingdienst zal het dossier dan uiteraard streng maar altijd rechtvaardig beoordelen.

Voordat je de stap naar de belastingdienst maakt is het belangrijk om je goed voor te bereiden. Wij bekijken de situatie en zetten eerst alles op een rij. Vervolgens beslissen we of een gesprek met de belastingdienst een optie is. 

 

Zie ook het nieuwsarchief: