Nieuws

Toepassing Wet verevening pensioenrechten in het geval huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt voor datum inwerkingtreding van die wet

Uitspraak Gerechtshof Leeuwarden d.d. 21-08-2012.

Partijen hebben bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden in artikel 8 het volgende opgenomen: "Er vindt geen verrekening plaats van de waarde van aanspraken op al of niet ingegaan pensioen." Vervolgens is er een vereveningsverzoek opgestuurd naar het ABP. Mevrouw heeft aangevoerd het standpunt van de rechtbank principieel onjuist en in strijd met artikel 11 WVP te achten. Zij heeft benadrukt dat de tussen partijen gemaakte huwelijkse voorwaarden slechts zien op het afstand doen van de verrekening van de opgebouwde waarde van de wederzijdse pensioenrechten en dat zij en bij het sluiten van de huwelijkse voorwaarden nooit de bedoeling hebben gehad de verevening uit te sluiten. 

Naar het oordeel van het hof bevat artikel 8 van de huwelijkse voorwaarden een uitdrukkelijke uitsluiting als bedoeld in artikel 11 WVP. Mevrouw heeft niet voldoende met concrete feiten en/of omstandigheden onderbouwd dat artikel 8 destijds niet de bedoeling van partijen heeft weergegeven. Mogelijk dat mevrouw daar later anders over is gaan denken, maar dan had zij aanpassing van de huwelijkse voorwaarden dienen te bewerkstelligen. Mevrouw heeft daarom geen recht op verevening van de pensioenrechten bij het ABP.

Lees de volledige tekst op: http://bit.ly/OilFgo.

Bron: www.rechtspraak.nl

 

Zie ook het nieuwsarchief: