Nieuws

Uitspraak rechtbank verplichtstelling StiPP van toepassing

Uitspraak rechtbank Rotterdam 25 januari 2013

Werkgever probeert onder de verplichtstelling uit te komen o.a. op basis van sector waarin hij werkzaam is en het feit dat hij al een (betere) pensioenregeling heeft gesloten. Bij nader onderzoek blijkt dat de werkgever werknemers detacheert in de banksector waardoor hij duidelijk onder de verplichtstelling van het pensioenfonds StiPP valt. 

Het is mogelijk om bij StiPP uit te treden op basis van een negatieve performancetoets (artikel 5 Wet BPF 2000) echter dit had de werkgever moeten verzoeken.

Bij verplichtstelling wordt altijd gekeken naar de daadwerkelijke werkzaamheden. Ter controle kunnen wij toetsen of u mogelijk onder een bedrijfstakpensioenfonds valt. Bij bepaalde pensioenfondsen is uittreding mogelijk op basis van een negatieve performancetoets. Lees meer hierover: http://bit.ly/TpJrhd.

Lees de volledige uitspraak: http://bit.ly/12sEQNE

Bron: www.rechtspraak.nl

Zie ook het nieuwsarchief: