Nieuws

Uitwerking pensioenakkoord moet doorgaan

De Pensioenfederatie roept de Kamer op tot het continueren van de uitwerkingen van het pensioenakkoord.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zei eerder dat hij eind mei zou komen met een uitwerking van de hoofdlijnen van het pensioenakkoord. De federatie wil dat de minister deze datum blijft nastreven.

‘We worden steeds ouder, en voor een toekomstbestendig pensioenstelsel is het noodzakelijk dat we dit zogeheten langer leven kunnen verrekenen in de pensioen’. Dat staat in de brief van de Pensioenfederatie woensdag heeft gestuurd naar de Tweede Kamer.

Wetsvoorstel

Ook wil de Pensioenfederatie dat het huidige wetsvoorstel Wet van Versterking Bestuur Pensioenfondsen, ondanks het ontslag van het kabinet, per 1 januari 2013 wordt ingevoerd.

Vakbonden en werkgevers beheren een pensioenpot van €800 mrd. Maar financiële tegenslag en groeiende belangentegenstelling tussen generaties maken het besturen steeds complexer. De Wet van Versterking Bestuur Pensioenfondsen pleit er daarom voor dat de besturen moeten professionaliseren.

Bron: www.fd.nl

Zie ook het nieuwsarchief: