Nieuws

Val rente zet pensioen verder onder druk

Het perspectief voor Nederlandse pensioenfondsen dreigt verder te verslechteren door de opmerkelijk scherpe daling van de ultralange rente.

De dertigjarige risicovrije ruilrente — de basis voor de berekening van de dekkingsgraden van de fondsen — zakte woensdag met een zelden vertoonde 0,12 procentpunt (12 basispunten) tot een ongekend laag niveau van 1,89%. De alsmaar verder dalende rente brengt pensioenfondsen in het nauw. Die berekenen hun dekkingsgraad, ofwel de verhouding tussen hun bezittingen en hun verplichtingen, met behulp van de zeer lange rente. Door de lage rente daalt de dekkingsgraad, waardoor de kans op verlaging van de pensioenen of verhoging van de premies toeneemt.

Strengere dagrente

Volgens de pensioenthermometer van adviesbureau Aon Hewitt bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad van pensioenfondsen per afgelopen maandag 95%, indien wordt uitgegaan van een recent iets versoepeld regime van toezichthouder de Nederlandsche Bank. Hierbij mag worden gerekend met een rente die het gemiddelde is van drie maanden. Als tegen de strengere dagrente wordt gerekend, komt de gemiddelde dekkingsgraad per afgelopen maandag uit op 88%. Afgaande op de verdere rentedaling sinds maandag is deze dekkingsgraad nu nog lager. De scherpe daling van de ruilrente werd veroorzaakt door onzekerheid rond de Europese schuldencrisis, waardoor beleggers naar de vluchthavens Nederland en vooral Duitsland trekken. De angst regeert, zo zei een Nederlandse obligatiehandelaar. Dat stuwde de koersen van de obligaties op, wat de rente omlaag drijft. De rente beweegt spiegelbeeldig aan de obligatiekoersen.

Demping

De lage rente doet de pensioenfondsen pijn. Eind 2011 was de gemiddelde dekkingsgraad nog 98% op basis van de gemiddelde rente over de voorlaatste drie maanden. Volgens Dennis van Ek van adviesbureau Mercer leidt die middeling over drie maanden overigens tot een demping. Belangrijk hierbij, zo legt de pensioendeskundige uit, is dat de dagrentedaling zorgt voor een forse waarde-stijging van de obligatieportefeuille (koersen en rente bewegen tegengesteld). De andere kant van de balans zijn de pensioenverplichtingen, De waarde daarvan wordt berekend tegen de gemiddelde rente die veel minder is gedaald (naar 2,44% in plaats van de dagrente op 1,91%). Dit saldo van verplichtingen en bezittingen beweegt zich volgens hem momenteel op 98%. Als de rente en de aandelen niet stijgen (die hebben dit jaar niet veel gedaan), loopt de gemiddelde dekkingsgraad volgens deskundige Van Ek over drie maanden terug naar 89%.

Bron: www.fd.nl

 

Zie ook het nieuwsarchief: