Nieuws

Verschil marktrente onder 4% aftrekbaar

Rechtbank Breda, 11-5-2012, LJN: BW9364, heeft beslist dat bij pensioenoverdracht in 2006 van eigen beheer naar pensioenstichting het verschil tussen marktrente (3,74%) en rekenrente 4% bij de overdragende BV aftrekbaar is.

Motivering

Op basis van de wetshistorie van art. 9a IB 1964 (oud) stelt de rechtbank de fiscus op dit punt weloverwogen in het ongelijk. Kort gezegd: Dat t.t.v. de totstandkoming van betreffend artikel een rekenrente onder 4% evident onzakelijk was, betekent nog niet dat dit ook het geval is als de marktrente feitelijk beneden 4% zakt. Die 4% rente sloot destijds aan bij de door de Verzekeringskamer (thans DNB) aanvaarde rekenrente. In 2006 is dat 3%.

Na-indexatie moet wel worden geactiveerd

Niet aftrekbaar is de in de overdrachtsprijs verdisconteerde 2,11% na-indexatie. Dit bedrag moet o.g.v. art 3.26 IB worden geactiveerd. Belanghebbende doet vergeefs een beroep op de uitzondering van Art. 3.27 lid 3 IB j[1] Art. 10 URIB omdat hieraan in de weg staat dat de pensioenstichting tevens contraverzekeringen heeft afgesloten met de dochters van de DGA.

Voor de adviespraktijk

Eindelijk een zinnige uitspraak op dit punt. Zakelijke pensioenoverdrachten worden al veel te lang door de fiscus gefrustreerd. Hoe sportief is de fiscus? Sprongcassatie zou node van pas komen.  Maak zo nodig bezwaar tegen eigen aangifte.

Bron: www.pensioenperspectief.nl

Zie ook het nieuwsarchief: