Nieuws

Verstrekkende pensioenmaatregelen in regeerakkoord

Het regeerakkoord bevat verstrekkende pensioenmaatregelen. De volgende maatregelen zijn nieuw:

  • De maximum pensioenopbouw wordt (nog verder) beperkt. De opbouw in een middelloonregeling gaat al van 2,25 naar 2,15 %. Dat wordt nu verlaagd naar 1,75%. Ook de aftrek in de 3e pijler wordt hierop aangepast.
  • Pensioenopbouw over inkomens boven € 100.000,-- (3 x modaal) wordt niet langer fiscaal gefacilieerd. Dit geldt zowel voor de 2e als de 3e pijler.
  • De partnertoeslag AOW gerechtigden wordt vanaf 01-07-2014 ingeperkt voor inkomens vanaf € 50.000,--.
  • De duur van de ANW uitkering wordt beperkt tot 1 jaar.

Een deel van de maatregelen was al bekend uit het deelakkoord 2013:

  • De stapsgewijze verhoging van de AOW leeftijd wordt versneld: 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021.
  • Er komt een overbruggingsregeling AOW voor degenen die per 01-01-2013 een VUT- of prepensioenuitkering ontvangen. Het einde van deze uitkeringen sluiten immers niet aan bij de verhoogde AOW leeftijd.
  • Er komt een doorwerkbonus voor werknemers met een laag inkomen van 61 tot 65 jaar.

Opmerkingen:

  • Hoewel nog niet alle details bekend zijn is het wel duidelijk dat er van zeer verstrekkende maatregelen sprake is.
  • Het regeerakkoord doet vermoeden dat de verdere inperking van het Witteveenkader (pensioenopbouw naar 1,75 %, aftopping naar € 100.000,--) wordt ingevoerd per 01-01-2015.

Deze maatregelen hebben gevolgen voor alle pensioenregelingen. Door de combinatie van verlaging opbouwpercentage plus verschuiven van de pensioenleeftijd kan een middelloonregeling weer een betaalbare optie worden.  We kunnen een quick scan voor u maken en berekenen wat een overstap naar een middelloonregeling voor (financiele) gevolgen heeft.

Zie ook het nieuwsarchief: