Nieuws

Waardeoverdracht

De laatste tijd is er veel te doen over waardeoverdracht van uw pensioen opgebouwd bij oud-werkgevers. U heeft het ongetwijfeld in de pers gelezen of zelf meegemaakt: door de lage dekkingsgraad van de verschillende pensioenuitvoerders zijn waardeoverdrachten tijdelijk stop gezet.

Wat houdt dat voor u nou in? Om eerlijk te zijn: op dit moment niets.

Lage dekkingsgraad

De pensioenuitvoerders hebben een bepaald vermogen. Uit dat vermogen moeten ze de pensioenen nu en in de toekomst betalen. Het pensioenfonds heeft dus verplichtingen. Nu en in de toekomst. Voor die verplichtingen in de toekomst geldt, dat die zijn berekend op het behalen van een bepaald rendement op het vermogen. En als de beurzen het slecht doen en de rente daalt, dan wordt het lastig om met het vermogen en het beoogde rendement aan de verplichtingen te voldoen. En dan is dus de dekkingsgraad te laag.

Wachten

In gevallen van een structurele te lage dekkingsgraad mag er even geen vermogen van de pensioenuitvoerder verdwijnen naar een andere pensioenuitvoerder en moet er gewacht worden op ‘betere tijden’. De waardeoverdrachten worden dus uitgesteld tot de dekkingsgraad weer gestegen is. Per saldo levert dat voor u als werknemer geen nadeel op.

Nadelig

Toch kan een waardeoverdracht voor de werkgever wel nadelig zijn. Nu zie ik u al denken, nou en, ik ben daar niet voor niks vertrokken, laat hem maar eens even flink bloeden voor mij, maar het kan ook tegen u werken. Uw nieuwe werkgever zal in voorkomend geval wellicht proberen u af te laten zien van een waardeoverdracht, om te voorkomen dat het na uw vertrek weer veel geld gaat kosten. Wanneer doet het probleem zich eigenlijk voor? Dit doet zich voor als de werknemer overstapt van de ene naar de andere pensioenverzekeraar en sprake is van een middelloon- of eindloonregeling. Bij een waardeoverdracht moet de waarde van uw pensioenaanspraak worden berekend naar de huidige rekenrente. Veel pensioenuitvoerders, vooral verzekeraars, hanteren echter een hogere rente. Dit betekent dat de waarde van het gefinancierde deel van de aanspraken bij de vorige pensioenverzekeraar lager is dan de overdrachtswaarde. De regels van de waardeoverdracht schrijven voor dat het verschil door de voormalige werkgever moet worden bijbetaald. Dit kan voor uw voormalige werkgever dus tot behoorlijke kosten leiden.

Lasten zelf dragen

Bij pensioenfondsen geldt dit overigens niet, die moeten zelf deze lasten dragen. Om een voorbeeld te geven: een 51-jarige man heeft in de jaren negentig 6.000 euro pensioen opgebouwd. Als hij dat laat overdragen, dan is de overdrachtswaarde 2011 ongeveer 45.000 euro. Dat bedrag wordt van de oude pensioenuitvoerder naar de nieuwe overgemaakt. Tegelijkertijd wordt de verzekering bij de oude afgekocht. De waarde van die verzekering is ongeveer 35.000 euro. Een tekort van 10.000 euro en dat moet de oude werkgever bijplussen.

Waarderingsregels pensioenoverdracht

Het Ministerie van Financiën heeft echter recent een besluit uitgevaardigd, dat bevat waarderingsregels voor deze pensioenoverdracht tussen de uitvoerders en deze leiden er met enige regelmaat toe dat de pensioenuitvoerder een bedrag ontvangt dat veel lager is dan de koopsom die nodig is voor de exacte inkoop van het pensioen. De nieuwe pensioenuitvoerder ziet zich dus geconfronteerd met een gat in de financiering van het pensioen. Die nieuwe uitvoerder is de uitvoerder van uw nieuwe werkgever en uw nieuwe werkgever wordt aangesproken tot bijbetaling. Dat is de reden dat uw nieuwe werkgever u tracht af te brengen van het idee van waardeoverdracht.

Hoger bedrag

Inmiddels is er dus het Ontwerpbesluit van 16 april 2012 hierover. Uw werkgever kan er alleen onderuit komen om bij te moeten betalen als het gaat om een bedrag van meer dan 15.000 euro en meer dan 10 procent van overdrachtswaarde betreft en hij een zogenaamde kleine werkgever is. Een werkgever is groot als zijn loonsom meer dan 25 maal het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer is. Het UWV toetst bij de premievaststelling 2011 de werkgeversloonsom in 2009. Het gemiddelde bedrag dat voor de premievaststelling 2011 wordt gebruikt heeft dus op 2009 betrekking. De gemiddelde loonsom is mede gebaseerd op gegevens van het Centraal Planbureau. In 2009 steeg de gemiddelde loonsom van 29.200 euro naar 29.900 euro. De grens grote/kleine werkgevers komt hiermee op 25 × 29.900 euro = 747.500 euro.

Wees op uw hoede

Wees dus op uw hoede als uw nieuwe werkgever u probeert af te brengen van een waardeoverdracht. Het is uw wettelijke recht. En ondanks dat het misschien niet meteen wordt uitgevoerd, kan het wel voordelig voor u zijn. Laat u daarover goed en gedegen en onafhankelijk adviseren.

Bron: www.telegraaf.nl

 

Zie ook het nieuwsarchief: