Nieuws

Weekers komt pensioen-bv tegemoet

Directeuren-grootaandeelhouders die hun pensioen hebben ondergebracht in eigen beheer kunnen binnenkort een eenmalige korting op hun pensioen doorvoeren zonder fiscaal af te rekenen. Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën wil dit opnemen in het Belastingplan 2013. Dat antwoordt de staatssecretaris op Kamervragen van zijn eigen partij, de VVD.

Particuliere pensioen-bv's hebben door tegenvallende beleggingsresultaten net als veel pensioenfondsen te maken met een lage dekkingsgraad. Anders dan de pensioenfondsen vallen de particuliere bv's echter niet onder de Pensioenwet, maar onder de Wet op de loonbelasting. Zij kunnen niet zomaar korten op de pensioenen, maar moeten het oorspronkelijk toegezegde pensioen uitkeren. Daardoor is de pen­sioenpot eerder leeg. Gaan ze toch over tot het verlagen van de pensioenaanspraken, dan zijn ze loonbelasting verschuldigd, tenzij sprake is van een faillissement van de bv of surseance van betaling.

Volgens de VVD is er sprake van ongelijkheid ten opzichte van aangeslotenen bij een pensioenfonds. De problemen zouden het grootst zijn voor ondernemers die kort voor hun pensioen zitten, aangezien voor hen de tijd kort is om de onderdekking te herstellen.

Weekers wil nu eenmalig in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden op pensioeningangsdatum een vermindering van de aanspraken toestaan. Hoe de regeling eruitziet, wordt op Prinsjesdag bekendgemaakt, als het Belastingplan het licht ziet.

Nederland telt zo’n 150.000 particuliere pensioen-bv's, van evenzovele directeuren-grootaandeelhouders met hun eventuele echtgenoten. Volgens Edzo Boven, fiscalist bij Grant Thornton, bevat elke bv al snel € 1 mln.

Eerdere bewindslieden wilden dga’s niet tegemoetkomen, omdat die zelf kunnen bepalen waarin de pensioen-bv belegt. Bovendien zijn de kosten van een regeling hoog. Over het bedrag dat ondernemers overhevelen naar hun pensioen-bv hoeven ze geen winstbelasting te betalen.

In het verleden werd pensioen in eigen beheer als handige truc gezien om winstbelasting te omzeilen. Nu is dat nauwelijks meer zo, aldus Boven.

Pensioen in eigen beheer zou een handige truc zijn om winstbelasting te omzeilen.

Lees de officiele kamervragen: beantwoording kamervragen.

Bron: www.fd.nl, http://bit.ly/TM9qfw

 

Zie ook het nieuwsarchief: