De in eigen beheer uitgevoerde pensioenregeling van directeur groot aandeelhouders beperkt zich vaak tot een balanspost in de jaarrekening. In veel gevallen maakt deze balanspost ook onderdeel uit van de cashflowstrategie van de onderneming. Voor veel mkb-ondernemingen geldt dat de pensioenverplichting uit kan groeien tot de grootste schuldenpost. Door de beperkte aandacht die gegeven wordt aan de uitvoering van de pensioenregeling is deze schuldenpost vaak niet meer om te zetten tot de in de pensioenovereenkomst geformuleerde pensioenregeling.

Daarom is er het DGA-pensioenplan, een specialistische advies- en communicatiemethode gericht op de in eigen beheer uit te voeren, alsmede te verzekeren pensioenregelingen van de directeur groot aandeelhouder. Met het DGA-pensioenplan heeft u optimaal inzicht in uw pensioenaanspraken, vermogensvorming en risico’s:

 • Berekening hoogte pensioenvoorziening (fiscale en commerciële voorziening).
 • Uniform pensioenoverzicht.
 • Pensioenbrief en notulen ava.
 • Dekkingsgraad ouderdomspensioen.
 • Dekkingsgraad nabestaandenpensioen.
 • Dekkingsgraad overige toezeggingen.
 • Een jaarlijkse rapportage.

 

Daarnaast kunt u ons inschakelen voor:

 • Actuariële pensioen- en lijfrenteberekeningen (fiscale en commerciële voorziening).
 • Fiscaal en juridische ondersteuning (praktijkgericht advies, juridische stukken).
 • Opzetten en beheren van de pensioenregeling (voor de DGA en de werkgever).
 • Pensioenondersteuning bij bedrijfsovernames en fusies.

Uiteindelijk doel: een op juiste wijze opgebouwd fiscaal en juridisch pensioendossier.