Pensioengroep Zuid zoekt actief samenwerking met advocaten. De advocaat wordt steeds vaker geconfronteerd met werknemers die geconstateerd hebben dat er iets mis is met hun pensioenregeling. De complexiteit met betrekking tot pensioenregelingen is toegenomen. Daarnaast zijn er vaak veel partijen bij betrokken (werkgever, werknemer, partner van de werknemer, verzekeraar, adviseur, ondernemingsraad, bedrijfstakpensioenfonds). Een andere complicerende factor is de steeds wijzigende wetgeving zowel fiscaal als juridisch.

Bij vrijwel elke echtscheiding heeft een advocaat of mediator ook te maken met het verevenen van pensioen, conversie van pensioen, verdelen van lijfrentes, gouden handdrukken.

Wij zijn met name gespecialiseerd in:

  • Pensioen en echtscheiding (doorrekenen opties Wet VPS).
  • Pensioen en ontslag (pensioen- en inkomensschade berekenen, fiscaal advies).
  • Pensioenondersteuning bij bedrijfsovernames en fusies.
  • Advisering m.b.t. juridische en actuariële aspecten van pensioen en inkomen.

Uiteindelijke doel: volledig en zorgvuldig informeren van uw cliënt.